UAB „Skominta“ privatumo politika

Taisyklių santrauka

 

UAB „Skominta“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytojas bei toliau pateikia informaciją, kaip yra renkami ir tvarkomi jūsų asmens duomenys lankantis mūsų interneto svetainėje.

Svarbu! Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę, nebent turite savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:

 • Vidaus ir lauko dujotiekių, taip pat vandentiekio tinklų ir kitų susijusių paslaugų teikimas.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, paslaugas.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu*.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas.
 • Sutarties su jumis vykdymas.
 • Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni.
 • Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis: įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu; bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas; kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams; kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų įmonės teisėtus interesus.

Šalys į kurias perduodami jūsų asmens duomenys

Gali pasitaikyti situacijų, kuomet mes perduosime jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Jeigu tokių atvejų bus, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklauso, jog užtikrintume tinkamą perduodamų asmens duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Vis dėlto, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis saugosime  tol, kol bus pasiektas nustatytas tikslas. Tikslą pasiekus, mes ištrinsime jūsų asmens duomenis, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau laikotarpis nebus ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami neatkuriamai.

Jūsų teisės

Jūs turite:

 • Teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • Tam tikrais atvejais, teisę reikalauti sunaikinti savo duomenis.
 • Tam tikrais atvejais, teisę reikalauti, apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą; teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai tai daroma remiantis Jūsų sutikimu arba teisėtu mūsų interesu.
 • Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos.

Mūsų rekvizitai:

UAB „Skominta“, juridinio asmens kodas: 147895076, adresas: Parko g. 99-15, Panevėžys, Lietuva, tel.: +370 686 25037, el. paštas: info@skominta.lt.

 

Išsami privatumo politika